PROSIMO POZORNO PREBERITE IN RAZMISLITE PREDEN REGISTRIRATE SVOJEGA OTROKA ZA DOGODEK SPORTANALYTIK. S POTRDITVIJO POLJA MED SPLETNO REGISTRACIJO ALI PRIJAVO NA DOGODKU, SE STRINJATE DA STE STARŠ/ZAKONITI SKRBNIK OTROKA, KI GA REGISTRIRATE IN SE V IMENU SVOJEGA OTROKA STRINJATE Z NASLEDNJIM:


ODPOVED ODGOVORNOSTI/SPORAZUM O ODŠKODNINI. TA POGODBA IMA PRAVNE POSLEDICE IN BO VPLIVALA NA VAŠE PRAVICE IN PRAVICE VAŠEGA OTROKA, TER BO OMEJILA VAŠO IN OTROKOVO ZMOŽNOST, DA VLOŽI PRIHODNJE ZAHTEVKE, PRAVNI POSTOPEK ALI RAZLOG ZA TOŽBO.


Dogodek SportAnalytik vključuje naporne telesne dejavnosti, kot so tek, šprint, metanje in skakanje. Otrok mora biti v dobrem fizičnem stanju in ne sme trpeti zaradi kakršnihkoli stanj, ki bi preprečevale varno udeležbo osebe na dogodku. Starše in otroka močno spodbujamo, da se pred udeležbo na dogodku posvetujejo s svojim zdravnikom, če imajo kakršnekoli pomisleke. Zaradi napornih telesnih dejavnosti in vključenosti drugih udeležencev dogodka, morajo starši in otrok razumeti, da dogodek nosi posledice, nevarnosti telesnih poškodb. Takšna tveganja vključujejo, vendar niso omejena na, nalete na ovire, nevarnosti povezane z opremo (npr., nepričakovana oprema, okvara, nepopolni pogoji v objektu ali okvarjena ali neustrezna oprema), vremenske nevarnosti (npr., vročina, hud mraz, vlažnost), neustrezna ali malomarna prva pomoč in /ali nujni ukrepi ali težave, ki jih povzročijo drugi udeleženci dogodka. Starši, prosimo, da razumete, da z registracijo svojega otroka na dogodek, sklepate zavezujoč pravni sporazum, ki vključuje pravne pogoje vključno z opustitvijo odgovornosti in odškodnino.

ODPOVED ODOGOVORNOSTI
Glede na to, da vam je dovoljeno sodelovati na dogodku, na izbranem mestu dogodka in se zavedate tveganj telesnih poškodb povezanih z udeležbo na dogodku, vi in vaš otrok/zakoniti partner, dediči, sorodniki, osebni zastopniki, izvršitelji, skrbniki, nasledniki ali dodelitelji in vi v imenu svojega otroka in njihovih dedičev, sorodnikov, osebnih zastopnikov, izvršiteljev, skrbnikov, naslednikov ali dodeljenih oseb (skupaj »udeleženec dogodka«) s tem POPOLNOMA IZPUSTITE dogodek (t.j., športni dan SportAnalytik), podjetje SportAnalytik USA, Inc. (»SA USA«), lastnik spletnega mesta dogodka, upravljavec spletnega mesta dogodka, sponzorji in prodajalci dogodka in SA USA ter dogodki SA USA, spletno mesto dogodka, lastniki upravljavci spletnega mesta dogodkov ter sponzorji in prodajalci dogodka in SA USA ustrezni ravnatelji, člani, uradniki, direktorji, delničarji, zaposleni, izvajalci, dobavitelji (vključeno z dobavitelji opreme), prostovoljci, agenti, podružnice, naslednike in dodeljevalce (skupaj »izpuščene stranke«) iz vseh preteklih, sedanjih, in prihodnjih zahtevkov, zahtev pravnih dejanj in vzrokov tožbe zaradi malomarnosti, ki izvira iz dogodka ali je v zvezi z njim, ne glede na to, ali je znano ali neznano, pričakovano ali nepričakovano, zdaj obstoječe ali v prihodnje nastajajoče, vključeno s kakršnimikoli takšnimi trditvami, zahtevami ali vzroki ukrepanja za telesne poškodbe, čustvene poškodbe, premoženjsko škodo ali smrt. Udeleženec dogodka razume in se strinja, da dogodek ni javna storitev in da ta pogodba ni sporazum »vzemi ali pusti«. To pomeni, da udeležencu dogodka ni treba sodelovati na dogodku in lahko prosto poišče dogodek, ki ne zahteva opustitve odgovornosti. Če udeleženec dogodka ne želi sprejeti te opustitve odgovornosti, mora udeleženec dogodka obvestiti direktorja dogodka na info@sportanalytik.com najkasneje v 12 urah po prijavi na dogodek, preden se strinja s to pogodbo ali sodeluje na dogodku, ki se ga bo udeležil ali 12 ur pred omenjenim dogodkom, kar je prej, ta udeleženec dogodka ne želi sprejeti te opustitve odgovornosti in si je pripravljen v dobri veri prizadevati za pogajanja o opustitvi odgovornosti. Za tiste udeležence dogodka, ki se prijavijo na dan dogodka, mora pred podpisom te pogodbe ali udeležbo na dogodku, obvestiti direktorja dogodka na katerem bo sodeloval udeleženec dogodka, da se udeleženec dogodka ne namerava prijaviti in si je pripravljen v dobri veri prizadevati za pogajanja o opustitvi odgovornosti. To je predpogoj za vsak poskus udeleženca dogodka, ne glede na to, ali je na dan predhodne registracije ali na dan registracije poskušal sodelovati na dogodku brez sklenitve te pogodbe ali se izogniti opustitvi, če udeleženec dogodka označi polje s katerim se strinja ali podpiše sporazum.

ODŠKODNINA
Udeleženec dogodka se strinja, da bo zagovarjal, povrnil škodo in ohranil neškodljivost strank pred in proti (1) vsem zahtevkom udeleženca dogodka, ki izhajajo iz ali so povezani z udeležbo udeleženca dogodka ali udeležbo na dogodku, in (2) vse zahtevke, pravna dejanja ali vzroke dejanj drugih udeležencev dogodka, lastnika spletnega mesta dogodka, upravljavca spletnega mesta dogodka, reševalcev ali drugih, ki izvirajo ali so povezani z dejanji ali nedejavnostmi udeležencev dogodka na, med ali po dogodku.

DRUGI POGOJI
»ALI«. Udeleženec dogodka razume in se strinja, da se beseda »ali«, kot se uporablja v tej pogodbi, uporablja tako v vezniku kot v ločevalnem pomenu te besede.

PRAVICA DO UPORABE PODROBNOSTI
Udeleženec dogodka podeljuje dogodku in SA USA, pa tudi sponzorjem in prodajalcem dogodka in US USA ter vsem njihovim naslednikom, dodeljuje in določa pravico, da uporabite ime, glas, podpis, fotografijo, video in podobnost udeleženca dogodka za kakršenkoli zakonit namen, vendar ne omejeno na promocijo, oglaševanje in tržne dejavnosti. Udeleženec dogodka razume in se strinja, da imajo dogodek in SA USA, pa tudi sponzorji in prodajalci dogodka in SA USA ter vsi njihovi nasledniki, dodelitve in dobička iz komercialne uporabe udeležencev dogodka, ime, glas, podpis, fotografija, video in podobno.

KRAJ IN IZBIRA PRAVA
Udeleženec dogodka se strinja, da bo v primeru spora med udeležencem dogodka in katerokoli od sproščenih strank v zvezi s tem sporazumom, spor predložen v zavezujočo arbitražo ped arbitrom, ki ga izbere SA USA. Bodisi na arbitraži ali okrožnem sodišču, se uporablja pravo države, v kateri se je udeležil udeleženec dogodka.

CELOTNI DOGOVOR
Udeleženec dogodka razume in se strinja, da ta pogodba (1) predstavlja celoten dogovor med udeležencem dogodka in sproščenimi stranmi in da so vsi pogoji te pogodbe pogodbeno zavezujoči in ne zgolj uvodne izjave; (2) nadomešča vse predhodne ustne ali pisne dogovore ali sporočila o vsebini, obravnavani v tem dokumentu; (3) ne morejo biti spremenjeni z ustnim ali pisnimi izjavami ali izjavami kateregakoli zaposlenega ali zastopnika; in (4) je mogoče spremeniti le z naknadnim pisnim sporazumom, ki sta ga podpisala udeleženec dogodka in direktor družbe SA USA.

LOČLJIVOST
Udeleženec dogodka razume in se strinja, da nič v tej pogodbi ni razloženo tako, da zahteva izvedbo kakršnegakoli dejanja, ki je v nasprotju z zakonodajo in kadarkoli obstaja kakršnokoli navzkrižje med vsemi določbami te pogodbe in katerimkoli sedanjim ali prihodnjim statutom, zakonom, odlokom ali prihodnjim statutom, zakonom, odlokom ali odklonom, v nasprotju s katerim stranke nimajo zakonske pravice do pogodbe, prevlada slednje; vendar si določbe tega sporazuma, ki jih to zadeva, skrajšajo in omejijo le v obsegu, ki je potreben, da so v skladu z zahtevami, ki jih določa zakonodaja.

RAZUMEM, DAS POTRDITVIJO POLJA OB REGISTRACIJI DOGODKA, SE STRINJAM S TO POGODBO, ALI PODPISOM TE POGODBE, STRINJAM S POGOJI TE POGODBE V SVOJEM IMENU IN IMENU SVOJEGA OTROKA.

Prenesite pogoje uporabe v PDF.  

ŠPORTNI DAN
30.09.2023 - Ljubljana

Kaj dobim

Medaljo za tvoj trud
Tri ure zabave, akcijskih aktivnosti & igro med dvema ognjema.
Poročilo o športnem talent SportAnalytik & Športno poročilo 

( oglejte si primere tukaj: Talent Report Sport Report )
Zdrav prigrizek

Kaj naj prinesem s seboj

Športna oblačia in obutev, širok nasmeh in veliko navdušenja.

Cena

60

Izkoristite promcijski popust:

Registrirajte enega otroka in prejmite 20% popusta ob registraciji otrokovih bratov in sester.

Uporabite promocijsko kodo ‘BIS20’.

Vsak otrok mora imeti med pet in šestnajst let in se registrirati ločeno.Časovnica

09:45 – Prihod in predstavitev
1p:00 - Začetek
12:45 – Zaključek testiranja
13:00 – Predstavitev poročil in podelitev
12:00 – Konec


 

Starši so več, kot dobrodošli, da ostanejo na dogodku in bodrijo svojega malega prvaka, sicer pa imajo prosti čas brez otrok med “Začetek” in “Predstavitev poročil”.


Lokacija
Ljubljana

PRIJAVA NA DOGODEK
Ta informacija je potrebna za morebitno priporočilo športnega kluba v bližini.

Na ta naslov bomo poslali potrditev registracije in morebitne spremembe

Vašo telefonsko številko bomo uporabili le v primeru večje spremebe urnika dogodka.


Skupaj s priporočenimi športov, bomo pripravili tudi informacije o primernosti športov, ki jih izberete sami. Lahko izberete šport, ki ga vaš otrok že izvaja, ali ga želi izvajati.

Strinjam se s splošnimi pogoji uporabe in z obdelavo osebnih podatkov prijavljenega otroka in mene.


S tem potrjujem, da je moj otrok zdrav in primeren za športne discipline v okviru športnega dne SportAnalytik.